• Lönebesked
  • Utbetalning av lönerna
  • Bokföring löner
  • Skattedeklaration
  • Kontrolluppgift till Skatteverket och de anställda
  • Semesterberäkning

Vad behöver ditt företag hjälp med?

Ordning och reda i bokföringen så att du som företagare får tid till det du vill göra – då lyfter företaget.
Kontakta mig om du känner att du behöver ändra dina redovisningsrutiner.
Tillsammans kommer vi att hitta en lösning som passar dig.